1) SHELL TURBO OIL 78; SHELL CODE:65606
Manufacturer: SHELL OIL COMPANY
Index Date: 1991-04-05


2) SHELL TURBO OIL 78; SHELL CODE:65606
Manufacturer: SHELL OIL COMPANY
Index Date: 1991-04-05

3) SHELL JET A, SHELL CODE:23500
Manufacturer: SHELL OIL CO
Index Date: 1993-06-17

4) SHELL MP GREASE;SHELL CODE:71482
Manufacturer: SHELL OIL COMPANY
Index Date: 1990-02-14

5) SHELL JET A, SHELL CODE:23500
Manufacturer: SHELL OIL CO
Index Date: 1993-06-17

6) SHELL TORCULA OIL 320; SHELL CODE:66548
Manufacturer: SHELL OIL COMPANY
Index Date: 1991-03-07

7) SHELL NAVY DISTILLATE FUEL;SHELL CODE 33031
Manufacturer: SHELL OIL COMPANY
Index Date: 1989-11-06

8) SHELL MP GREASE ;SHELL CODE:71482
Manufacturer: SHELL OIL COMPANY
Index Date: 1989-01-26

9) SHELL TURBO OIL 78; SHELL CODE:65606
Manufacturer: SHELL OIL COMPANY
Index Date: 1991-04-05

10) SHELL SUPER DUTY GREASE;SHELL CODE;70400
Manufacturer: SHELL OIL COMPANY
Index Date: 1989-01-26