1) QUALCHEM 879371
Manufacturer: QUALCHEM CO AFFIL OF GREEN GLOBE INDUSTRIES INC
Index Date: 1996-10-29


2) QUALCHEM 53009A
Manufacturer: QUALCHEM CO AFFIL OF GREEN GLOBE INDUSTRIES INC
Index Date: 1996-10-29

3) QUALCHEM 25567
Manufacturer: QUALCHEM CO AFFIL OF GREEN GLOBE INDUSTRIES INC
Index Date: 1996-11-23

4) 042397, QUALCHEM 5967, CALIBRATION FLUID
Manufacturer: QUALCHEM, AFFIL. GREEN GLOBE INDUSTRIES, C/O HELION, BLD. 12
Index Date: 1997-07-31

5) QUALCHEM 87932
Manufacturer: QUALCHEM CO AFFIL OF GREEN GLOBE INSUSTRIES INC
Index Date: 1996-11-23

6) 682
Manufacturer: QUALCHEM CO AFFIL OF GREEN GLOBE INSUSTRIES INC
Index Date: 1997-02-27

7) QUALCHEM 25567
Manufacturer: QUALCHEM CO AFFIL OF GREEN GLOBE INSUSTRIES INC
Index Date: 1996-11-23

8) 25567,013097
Manufacturer: QUALCHEM CO AFFIL OF GREEN GLOBE INSUSTRIES INC
Index Date: 1996-11-23

9) 1824-411 CORROSION REMOVING COMPOUND, MIL-C-10578D, TY II
Manufacturer: QUALCHEM CO AFFIL OF GREEN GLOBE INSUSTRIES INC
Index Date: 1996-11-01

10) OC828, CUPRIC SULFATE, PENTAHYDRATE
Manufacturer: QUALCHEM CO AFFIL OF GREEN GLOBE INSUSTRIES INC
Index Date: 1997-04-04