1) Hexane (96% N-Hexane) Hplc
Manufacturer: N/A Source: holycross.edu
Index Date: 2000-01-01


2) Hexane (96% N-Hexane) Hplc
Manufacturer: N/A Source: holycross.edu
Index Date: 2000-01-01

3) Hexane, for HPLC, (95% n-Hexane)
Manufacturer: ACROS ORGANICS
Index Date: 2002-02-21

4) P06200 NORMAL HEXANE,HEXANE
Manufacturer: PHILLIPS 66 CO.
Index Date: 1996-05-31

5) Hexane, for HPLC, (95% n-Hexane)
Manufacturer: ACROS ORGANICS
Index Date: 2002-02-21

6) Hexane (85% N-Hexane) Hplc
Manufacturer: N/A Source: holycross.edu
Index Date: 2000-01-01

7) HEXANE SOLUBILITY TEST HEXANE
Manufacturer: HAZTECH SYSTEMS INC
Index Date: 1988-01-20

8) HEXANE
Manufacturer: MATHESON GAS PRODUCTS
Index Date: 1990-05-29

9) N-HEXANE
Manufacturer: FISHER SCIENTIFIC
Index Date: 1994-12-19

10) HEXANE, H303SS50
Manufacturer: FISHER SCIENTIFIC
Index Date: 1997-08-24