81) SUPER MOTOR OIL SAE 30
Manufacturer: MOTOR OIL INC
Index Date: 1989-11-11


82) GARD ANTI-RUST SAE 30
Manufacturer: GARD CORPORATION
Index Date: 1991-04-29

83) SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-30, CPS220019
Manufacturer: CHEVRON
Index Date: 1990-12-22

84) CONOCO FLEET MOTOR OIL SAE 10W-30
Manufacturer: CONOCO,INC.
Index Date: 1985-10-21

85) GARD HIGH PERFORMANCE SAE 10W-30
Manufacturer: UNIMARK OIL CO LLC
Index Date: 1998-03-24

86) 2293 URSA OIL SUPER 3 SAE 30
Manufacturer: TEXACO INC
Index Date: 1985-01-01

87) TOTAL CHAIN OIL SAE 30
Manufacturer: TOTAL PETROLEUM, INC.
Index Date: 1988-08-15

88) 3V3 SAE 30
Manufacturer: ARTHUR C WITHROW CO
Index Date: 1985-01-01

89) FLEX C SAE 30
Manufacturer: AUTOLINE OIL CO.
Index Date: 1986-05-28

90) TYPE I DEICING FLUID SAE/AMS 1424
Manufacturer: HOME OIL CO
Index Date: 2001-11-30